Resaka mivantana

Fomba fidirana raha hiresaka mivantana:

1- Tsy maintsy mampiditra Pseudo ianao: soraty eo amin'ny case mena ny  /name pseudo (ilay pseudo izany no soloinao ny anaranao) avy eo dia tsindrio ny ENVOYER

Ohatra: /name Rakoto

2- Miseho eo an-kavanana ny pseudo-nao

3- Afaka manoratra avy hatrany ianao arahina ENVOYER

 

 

×