TAFIKA MASINA 2011

Miarahaba antsika @ Anaran’ny Tompo.

            Mety ho toy izao izany ny chargement-n’ireo 4x4 hitondra antsika avy eo Toamasina mankany Maroantsetra (Camion ireo fa ny antsika 4x4 pick-up), raha ny habetsahan’ny entana entintsika rehefa mandeha ireny sy ny fomba fi-charger-n’ireo 4x4 ireo entana no jerena.

            Tsara be ary tena mahafinaritra ilay izy fa mila amboarina tsara fotsiny ny entana ipetrahana satria maharitra 2 hatramin’ny 3 andro ny dia.

            Aza adino ny mitondra elo satria ny masoandro sy ny orana no hifandimby hitatao eo ambony lohantsika.

            Mazotoa mandinika tsara…

camion

Tsindrio inty raha te hahazo ny fichier powerpoint

Mahereza daholo, fa tsara ny manompo ny Tompo ;

ary mahefà be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo.

Rivo Ralay.