SANTE

 

    "Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en BONNE SANTE, comme prospère l'état de ton âme." 3 Jean 1:2

    

"Ry malala, mangataka aho mba hambinina sy ho SALAMA amin'ny zavatra rehetra anie hianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany." IIIJAONA 1:2


×