SANTE

 

"Ry malala, mangataka aho mba hambinina sy ho SALAMA amin'ny zavatra rehetra anie hianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany." IIIJAONA 1:2


×