SLKAT

TANTARANY

Ny SLKAT dia sampana niforona tamin'ny taona 2002, ao anatin'ny Fiangonana Protestanta Vaovao eto Madagasikara.....