VAOMIERA

Ireto avy ny vaomiera misy ao anatin'ny sampana:

1- Soratra Masina

2- Fanabeazana

3- Fifandraisana

4- Fitaovana

5- Zava-kanto

6- Vola

×